gedachtestreepje (taalkundige term, leesteken, gebruik)

synoniem = aandachtsstreepje, aandachtsstreep

Gedachtestreepjes zijn de lange liggende streepjes die we gebruiken om een zin te onderbreken met een korte zin of een zinsnede. Gedachtestreepjes worden voornamelijk gezet om een aanvullende gedachte of een terloopse opmerking in te lassen.

  • Een halalhypotheek is een hypotheek waarbij − in overeenstemming met islamitische voorschriften − geen rente geïnd wordt.
  • De voorzitter heeft het dossier − zoals we verwacht hadden − doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Het gedachtestreepje is een vrij nadrukkelijk leesteken. Het wordt daarom ook gebruikt om een zin of een zinsnede extra nadruk te geven.

  • U kunt − zonder verdere verplichtingen − een proefnummer aanvragen.

Soms wordt het gedachtestreepje gebruikt om aan het einde van een zin een onverwachte wending te markeren. Er staat dan maar één gedachtestreepje.

  • Tanja heeft zich op het allerlaatste nippertje kandidaat gesteld voor de functie van afdelingshoofd − en ze is het nog geworden ook.

Gedachtestreepje -

Taaladvies.net
Gedachtestreepje

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons