gedachtewisseling / gedachtenwisseling*

De correcte spelling is gedachtewisseling. Het linkerdeel van de samenstelling (gedachte) heeft zowel een meervoud op -en als op -es: gedachten en gedachtes. We zetten dan geen tussenletter -n- in de samenstelling.

Andere samenstellingen met gedachte als eerste deel worden op dezelfde manier geschreven.

  • gedachtegang
  • gedachtegoed
  • gedachtestreepje

tussen-n in samenstellingen (tussenklanken, tussenletters -e- en -en-)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons