gedatet / gedate

Het correct gespelde voltooid deelwoord van daten is gedatet.

  • Met wie heb je gedatet?

De stam van daten is date. Om het voltooid deelwoord te vormen, voegen we vooraan het voorvoegsel ge- toe. Achteraan voegen we de uitgang -t toe, omdat ook de verledentijdsvorm op -te(n) eindigt (datete).

  • ge + date (stam) + t = gedatet

De e aan het einde van een Engelse stam blijft ook in de vervoegde vormen onuitgesproken. We zeggen dus [gədeet], niet [gədeetət]*.

De spelling gedate is correct als het woord een zelfstandig naamwoord is. Het is dan vervangbaar door vergelijkbare zelfstandige naamwoorden als geliefkoos, geflikflooi en gedoe.

  • Het ziet er niet naar uit dat het gedate snel stopt.
  • Ze werd gek van al dat gedate!

werkwoorden vervoegen - spelling van Engelse werkwoorden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons