gedeletet / gedeletete / gedeleted* / gedelete*

Het correct gespelde voltooid deelwoord van deleten is gedeletet.

De stam van deleten is delete. Om het voltooid deelwoord te vormen, voegen we vooraan eerst het voorvoegsel ge- toe. Achteraan voegen we de uitgang -t toe, omdat ook de verledentijdsvorm op -te(n) eindigt (deletete).

  • ge + delete (stam) + t = gedeletet

Als gedeletet als bijvoeglijk naamwoord een buigings-e krijgt, is gedeletete de correcte spelling.

  • de gedeletete bestanden

De e aan het einde van een Engelse stam blijft ook in de vervoegde vormen onuitgesproken. We zeggen dus [gədieliet] en [gədielietə], niet [gədielietət]* en [gədielietətə]*.

werkwoorden vervoegen - spelling van Engelse werkwoorden

Taaladvies.net
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons