gedeputeerde (hoofdletter)

De correcte spelling is gedeputeerde, met kleine letter. Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met kleine letters.

  • De cameraploeg zal de gedeputeerde één dag lang op de voet volgen.
  • Vanmiddag mochten we de gedeputeerden van de provincie Limburg ontvangen.

In een briefaanhef werden functiebenamingen traditioneel vaak met hoofdletters geschreven om bijzonder respect uit te drukken. In de moderne zakelijke communicatie wordt meestal een kleine letter gebruikt. Instellingen kunnen daarover afspraken vastleggen in hun huisstijl. Volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid worden functieaanduidingen altijd met een kleine letter geschreven, dus ook in de briefaanhef.

  • Mijnheer de gedeputeerde
  • Mevrouw de gedeputeerde

hoofdletters - aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur

Taaladvies.net
Gedeputeerde (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons