gedoogakkoord

Vorige week hebben de Nederlandse regeringsonderhandelaars de ontwerpversie van twee akkoorden aan de pers voorgesteld. Het regeerakkoord is een klassiek akkoord tussen de partijen die de regering willen vormen, de liberale VVD en het christendemocratische CDA. Daarnaast is een gedoogakkoord overeengekomen tussen die twee partijen en de PVV, de partij van Geert Wilders. Om aan een meerderheid te komen, hebben de VVD en het CDA de gedoogsteun van de PVV aanvaard. De bedoeling is dat die partij zich vanuit de oppositie niet tegen de uitvoering van het regeerakkoord zal verzetten. In ruil daarvoor zijn in het gedoogakkoord programmapunten van de PVV opgenomen. Gedogen betekent 'zich niet verzetten tegen, dulden'.

4 oktober 2010

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons