gehad / gekregen

Gehad wordt geregeld gebruikt in de betekenis 'gekregen', ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of gehad in die betekenis tot de standaardtaal gerekend kan worden. Correct is in elk geval gekregen.

  • Hij heeft van zijn zoon een nieuwe laptop gekregen.
  • Wat heb jij van Sinterklaas gekregen?

Taaladvies.net
Gehad / gekregen (ik heb van hem een boek -)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons