geliket / geliked*

Het correcte voltooid deelwoord van liken is geliket.

De stam van liken is like. Om het voltooid deelwoord te vormen, voegen we vooraan het voorvoegsel ge- toe. Achteraan voegen we de uitgang -t toe, omdat ook de verledentijdsvorm op -te(n) eindigt (likete).

  • ge + like (stam) + t = geliket

Als geliket als bijvoeglijk naamwoord een buigings-e krijgt, is gelikete de correcte spelling.

  • de gelikete foto

werkwoorden vervoegen - spelling van Engelse werkwoorden

Taaladvies.net
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons