gemonitord / gemonitoord*

Het correcte voltooid deelwoord van monitoren is gemonitord.

De stam van het werkwoord monitoren is monitor. Die stam komt overeen met de stam van het oorspronkelijke Engelse werkwoord to monitor. Om het voltooid deelwoord te vormen, voegen we vooraan het voorvoegsel ge- toe. Achteraan voegen we de uitgang -d toe, omdat ook de verledentijdsvorm op -de(n) eindigt (monitorde). De spelling van de stam blijft zoals in het Engels onveranderd. De o in de laatste lettergreep wordt dus niet verdubbeld.

  • ge + monitor (stam) + d = gemonitord

Als gemonitord als bijvoeglijk naamwoord een buigings-e krijgt, is gemonitorde de correcte spelling.

  • een gemonitorde omgeving

werkwoorden vervoegen - spelling van Engelse werkwoorden

Taaladvies.net
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons