genadejaar

Vanaf dit schooljaar kunnen basisscholen die minder leerlingen aantrekken en daardoor hun subsidie dreigen te verliezen, twee jaar na elkaar een genadejaar krijgen van de Vlaamse overheid. Tijdens die genadejaren kunnen ze normaal blijven functioneren en hebben ze extra tijd om nieuwe leerlingen te vinden. De genadejaren zijn vooral nuttig voor kleine buurtscholen in dunbevolkte gebieden. Als een genadeschool na twee jaar nog altijd onvoldoende leerlingen telt, kan de Vlaamse overheid ze laten sluiten.

9 september 2019

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons