geprivilegieerd / gepriviligeerd*

De correcte spelling is geprivilegieerd. Geprivilegieerd komt in de praktijk bijna uitsluitend als bijvoeglijk naamwoord voor, in de betekenis 'bevoorrecht'.

  • geprivilegieerde mensen
  • geprivilegieerd zijn

Geprivilegieerd is het voltooid deelwoord van privilegiëren. Dat werkwoord is ontleend aan het Frans (privilégier). In geprivilegieerd komt er, net zoals in het zelfstandig naamwoord privilege, na de l een e.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons