gestrest / gestresst* / gestressed*

Het correct gespelde voltooid deelwoord van stressen is gestrest.

De stam van stressen is stres. Bij de stam van een werkwoord van Engelse oorsprong behouden we de dubbele medeklinker alleen als die nodig is voor een correcte uitspraak van de voorafgaande klinker. Bij stressen is dat niet het geval, vandaar dat we bijvoorbeeld ik stres, hij strest en wat een gestres schrijven.

Om het voltooid deelwoord te vormen, voegen we vooraan eerst het voorvoegsel ge- toe. Achteraan voegen we de uitgang -t toe, omdat ook de verledentijdsvorm op -te(n) eindigt (streste).

  • ge + stres (stam) + t = gestrest

Als gestrest als bijvoeglijk naamwoord een buigings-e krijgt, is gestreste de correcte spelling.

  • de gestreste manager


werkwoorden vervoegen - spelling van Engelse werkwoorden

Taaladvies.net
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons