gewond / gekwetst

Kwetsen heeft in de standaardtaal de betekenis 'psychisch verwonden', 'krenken, beledigen'. Ook het bijvoeglijk naamwoord gekwetst is standaardtaal in de betekenis 'psychisch verwond' of 'gekrenkt, beledigd'.

 • Het was niet mijn bedoeling om de gelovige mensen te kwetsen.
 • Door boos te worden maakt u anderen duidelijk dat u zich gekwetst voelt.
 • Het heeft hem diep gekwetst te zien dat mensen elkaar zoiets kunnen aandoen.

In België wordt kwetsen ook vaak gebruikt in de betekenis 'fysiek verwonden' of 'verwond raken', maar dat gebruik is geen standaardtaal. Wel standaardtaal zijn verwonden, verwond raken, gewond raken of – in de sport – blesseren of geblesseerd raken. Ook gekwetst in de betekenis 'fysiek verwond, gewond' is geen standaardtaal. Correcte alternatieven zijn verwond, gewond of geblesseerd.

 • De danseres heeft zich verwond tijdens de repetities van de nieuwe voorstelling.
 • Gisteren is een voetbalsupporter ernstig gewond geraakt bij een vechtpartij.
 • De geblesseerde speler heeft een klacht ingediend wegens vrijwillige slagen en verwondingen.

Taaladvies.net
Gekwetst / gewond

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons