gewonnen hebben / gewonnen zijn*

Winnen wordt met hebben vervoegd. In België komt ook de vervoeging met zijn voor als het werkwoord zonder lijdend voorwerp wordt gebruikt, maar dat is geen standaardtaal.

  • Ik heb de wedstrijd gewonnen.
  • Ik heb gewonnen!

In de uitdrukking gewonnen zijn voor is zijn wel correct. Gewonnen zijn voor is standaardtaal in België. De betekenis daarvan is 'te vinden zijn voor, warm lopen voor'.

  • Ik was meteen voor dat idee gewonnen.

Taaladvies.net
Gewonnen (ik ben / ik heb -)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons