giraf / giraffe

Zowel giraf als giraffe is correct. De vorm giraf is het gebruikelijkst.

De meervoudsvorm van giraf is giraffen. Giraffe heeft twee meervoudsvormen: giraffes en giraffen.

Bij samenstellingen met een linkerdeel dat zowel in lange als korte vorm bestaat, gaan we uit van de vorm die het gebruikelijkst is, in dit geval giraf. We schrijven in de samenstellingen een tussenletter -n omdat giraf een zelfstandig naamwoord is dat een meervoud heeft op -en en niet op -es: giraffenhals, giraffenmelk, giraffenvrouw.

Taaladvies.net
Giraffehals / giraffenhals

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons