globaal (betekenis)

Globaal kan verschillende betekenissen hebben. Van oorsprong betekent globaal 'algemeen, niet gepreciseerd, ruw'. In die betekenis is het standaardtaal in het hele taalgebied.

 • Op basis van enkele korte vragen bezorgen wij u een globale schatting van de kosten.
 • De meeste patiënten zijn, globaal bekeken, tevreden over de zorg die ze hebben ontvangen.

Globaal is standaardtaal in België in de betekenis 'totaal'. In die betekenis zijn totaal, allesomvattend, precies, volledig standaardtaal in het hele taalgebied.

 • Het idee maakt deel uit van een globaal plan om de banksector weer gezond te maken. 
 • Het globale bedrag voor projectsubsidies is kleiner geworden.
 • De huisarts houdt een globaal medisch dossier bij van elke patiënt.

Onder invloed van het Engelse global heeft globaal er de betekenis 'de hele wereld betreffend, over de hele wereld verspreid' bij gekregen. Het is dan een synoniem van mondiaal.

 • Globale problemen als klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit leiden op lokaal niveau tot wateroverlast en verlies aan landbouwopbrengsten.
 • De globale economie bevindt zich al een tijd in een neerwaartse spiraal.

In sommige contexten kunnen die verschillende betekenissen tot misverstanden leiden. In zulke gevallen is het aanbevolen om in plaats van globaal een ander, specifieker woord te gebruiken.

Taaladvies.net
Globaal (inkomen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons