globaal / mondiaal

De betekenis van mondiaal is 'de hele wereld betreffend, over de hele wereld verspreid'.

 • Mondiale problemen kunnen niet door individuen of individuele landen worden opgelost.
 • De klimaatverandering vormt volgens experts de grootste bedreiging voor de mondiale economie.

Globaal betekent van oorsprong 'algemeen, niet gepreciseerd, ruw'.

 • Op basis van enkele korte vragen bezorgen wij u een globale schatting van de kosten.
 • De meeste patiĆ«nten zijn, globaal bekeken, tevreden over de zorg die ze hebben ontvangen.

Onder invloed van het Engelse global heeft globaal er de betekenis 'wereldwijd' bij gekregen.

 • Globale problemen als klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit leiden op lokaal niveau tot wateroverlast en verlies aan landbouwopbrengsten.
 • De globale economie bevindt zich al een tijd in een neerwaartse spiraal.

Het gebruik van het woord globaal in de betekenis 'wereldwijd' kan in bepaalde contexten tot misverstanden leiden. In zulke gevallen is het aanbevolen om mondiaal te gebruiken.

Taaladvies.net
Globaal / mondiaal

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons