godsdienst (hoofdletter)

Namen van aanhangers van een geloofsovertuiging krijgen een kleine letter.

  • een boeddhist, een christen, een islamiet, een katholiek, een protestant

Ook afleidingen van zulke woorden krijgen een kleine letter.

  • boeddhistisch, christelijk, islamitisch, katholicisme, protestants

Als 'iemand met het joodse geloof' bedoeld wordt, krijgt jood een kleine letter. Gaat het om 'iemand van het Joodse volk', dan schrijven we Jood.


hoofdletters - namen van volkeren, etnische en religieuze groepen

Taaladvies.net
Jood (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons