gotisch (hoofdletter)

Als Gotisch verwijst naar de taal van de Goten, krijgt het een hoofdletter.

  • Het Gotisch is een uitgestorven Oost-Germaanse taal.

Als het gaat om de bouw-, beeldhouw- of schilderstijl van de gotiek, schrijven we gotisch met een kleine letter.

  • Het koor is gotisch, maar de rest van de kerk wekt een romaanse indruk.et

hoofdletters - namen van talen en dialecten
hoofdletters - namen van artistieke, culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen

Taaladvies.net
Gotisch (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons