graaf, gravin (aanspreektitel, hoofdletter)

Om een graaf of gravin aan te spreken, gebruiken we meestal de gewone aanspreekvorm meneer/mevrouw.

 • Goedemorgen, meneer
 • Goedenavond, mevrouw

In protocollaire of erg plechtige situaties kunnen we in de aanspreekvorm ook de adellijke titel gebruiken.

 • Mijnheer de graaf
 • Mevrouw de gravin

Die formules schrijven we ook in de aanhef van een brief. De titel graaf of gravin wordt met een kleine letter geschreven. Buiten protocollaire situaties is ook de gewone briefaanhef Geachte heer of Geachte mevrouw mogelijk. In brieven komen soms ook specifieke beleefdheidsformules voor, maar die zijn nog maar weinig gebruikelijk. Voor een graaf luidt die formule Hooggeboren heer graaf en voor een gravin Hooggeboren vrouwe gravin.

Bij brieven aan adellijke personen schrijven we in het adres de volledige naam na de titel. De titel krijgt dan een hoofdletter omdat die het eerste woord van de regel is.

 • Graaf Michiel Frederickx
 • Gravin Eleonora Volckaert

In erg formele brieven wordt naast de titel soms ook nog een beleefdheidsformule vermeld. De titel komt dan achter de voornaam en krijgt een hoofdletter. 

 • De hooggeboren heer Michiel Graaf Frederickx
 • De hooggeboren vrouwe Eleonora Gravin Volckaert

Of de adellijke titel door erfrecht overgedragen is of tijdens het leven verworven is, maakt voor de aanspreking, aanhef en adressering geen verschil.

hoofdletters - aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur

Taaladvies.net
Titulatuur in België (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons