groter dan hij / groter dan hem

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na een vergrotende trap (zoals groter, jonger, beter) + dan de vorm hij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. Bijvoorbeeld: Jij bent groter dan hij (is), en niet Jij bent groter dan hem* (is).

  • Jij bent groter dan hij.
  • Zij heeft een grotere schoenmaat dan hij.

In sommige gevallen is zowel hij als hem mogelijk na dan, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is hij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is hem correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk in zinnen met een meewerkend voorwerp.

  • Wij hebben haar een groter cadeau gegeven dan hij. (= een groter cadeau dan hij aan haar heeft gegeven)
  • Wij hebben haar een groter cadeau gegeven dan hem. (= een groter cadeau dan wij aan hem hebben gegeven)

Taaladvies.net
Groter dan mij / ik

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons