gsm'en (vervoegen)

Vervoeging:

  • ik gsm, jij gsm't, wij gsm'en
  • ik gsm'de, wij gsm'den
  • ik heb ge-gsm'd


aaneenschrijven - combinaties met initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen

Taaladvies.net
Sms-en / sms'en
Ge-cc'd / gecc't / gecc'd / ge-cc't

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons