hectare / hectaren / hectares

Zoals de meeste andere maataanduiders blijft hectare na een bepaald hoofdtelwoord dat groter is dan één (behalve na beide) gewoonlijk enkelvoudig. Ook na hoeveel, zoveel en een paar wordt de enkelvoudsvorm gebruikt.

 • Bij bosbranden in Spanje is tweeduizend hectare bos in vlammen opgegaan.
 • Hoeveel hectare bezitten de varkenshouders daadwerkelijk?

Om de nadruk te leggen op de losse eenheden, kan een enkele keer toch de meervoudsvorm gebruikt worden. Als er een bijvoeglijk naamwoord vlak voor de maataanduider staat, wordt de meervoudsvorm gebruikt. Als meervoud van hectare is zowel hectaren als hectares correct.

 • Twee van de zes hectare wordt (twee van de zes hectaren worden) een groenzone met waterpartijen en wandelpaden.
 • Voor het nieuwe project moeten 33 bebouwde hectaren worden onteigend.

Ook na vele aantallen, tientallen en honderden, duizenden, tienduizenden, miljoenen enzovoort wordt de meervoudsvorm gebruikt.

 • In het verleden stonden hier grote boerderijen met vaak tientallen hectaren grond.
 • Het klooster werd ervan beschuldigd zich onrechtmatig honderden hectaren eikenbos te hebben toegeëigend.

Na een aantal, een drietal, een tiental, een honderdtal enzovoort is zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm correct. In België komt de enkelvoudsvorm vaker voor, in Nederland de meervoudsvorm.

 • In 1985 kocht de stichting nog een aantal hectare / hectaren landbouwgrond.

Als het woord hectare onmiddellijk op het voorzetsel in volgt, kan het zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan.

 • Hoeveel is dat, uitgedrukt in hectare / hectaren?


hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden, maateenheden (enkelvoud of meervoud)

Taaladvies.net
Hectare / hectaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons