heer / de heer / meneer / mijnheer

In de adressering en de aanhef van een formele brief of e-mail is heer het gebruikelijke woord.

 • De heer Piet Janssens
 • De heer en mevrouw Janssens
 • Geachte heer
 • Geachte heer Janssens

In de aanhef van minder formele brieven en e-mails wordt steeds meer de combinatie van beste met mijnheer of meneer gebruikt. Die vormen zijn niet aan te raden in formele brieven of e-mails.

 • Beste mijnheer Janssens
 • Beste meneer Janssens

Als een man in een bepaalde functie wordt aangeschreven, wordt de vorm mijnheer gebruikt.

 • Mijnheer de voorzitter
 • Mijnheer de directeur

In lopende tekst is het gebruik van meneer en mijnheer heel gewoon. In een mondelinge aanspreking is meneer het gebruikelijke woord.

 • Ik ben op zoek naar de heer / mijnheer / meneer Piet Janssens.
 • Goeiemorgen, meneer Janssens

De heer wordt als dhr. afgekort. Voor meneer en mijnheer wordt de afkorting m. gebruikt. Als afkorting van meneer en mijnheer wordt soms ook mr. gebruikt, maar dat is niet aan te bevelen omdat mr. ook de afkorting van meester (in de rechten) is. Het is aan te bevelen om de heer, meneer en mijnheer voluit te schrijven.


brieven en e-mails - gegevens van de geadresseerde

Taaladvies.net
Geachte meneer / Geachte mijnheer / Geachte heer

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons