hek / hekken / hekkens*

De correcte enkelvoudsvorm is hek. De correcte meervoudsvorm is hekken. In België wordt als enkelvoudsvorm af en toe hekken gebruikt met als meervoudsvorm hekkens. Die vormen zijn geen standaardtaal.

  • De boer heeft een hek rond de wei gezet.
  • In die nieuwe winkel hebben ze een heel assortiment poorten en hekken.

Taaladvies.net
Hekken / hek

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons