helder / duidelijk

Helder en duidelijk zijn synoniemen in de betekenissen 'gemakkelijk te begrijpen' en 'goed waarneembaar, goed te onderscheiden'.

 • De advocaat hield een helder / duidelijk pleidooi.
 • De gevolgen voor de toekomst zijn nog niet helemaal helder / duidelijk.
 • De buitenlandse correspondent heeft nog geen helder / duidelijk beeld van de toestand.
 • De minister sprak zijn kabinetsmedewerkers met heldere / duidelijke stem toe.

Soms is er een klein betekenisverschil tussen helder en duidelijk: helder spreken betekent 'spreken met zuivere, klare stem'; duidelijk spreken betekent 'verstaanbaar spreken'.

 • Lagereschoolkinderen presteren beter als ze opdrachten krijgen van een leraar met een heldere stem dan van een leraar met een hese stem.
 • Als je duidelijk en rustig spreekt en oogcontact maakt, komt je boodschap beter over dan wanneer je binnensmonds spreekt en wegkijkt.

Taaladvies.net
Helder / duidelijk

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons