herhaald / herhaaldelijk

Herhaald en herhaaldelijk kunnen beide als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt. De betekenis is 'vaak voorkomend', 'telkens voorvallend/plaatsvindend'.

  • Ondanks herhaalde / herhaaldelijke pogingen om de website te sluiten, is hij nog steeds online.
  • Mijn collega heeft het probleem al herhaalde / herhaaldelijke keren aangekaart.

Herhaaldelijk kan ook als bijwoord worden gebruikt. Het is dan een synoniem van 'vaak' of 'geregeld'. Herhaald kan niet als bijwoord worden gebruikt.

  • De toespraak van de paus werd herhaaldelijk onderbroken door applaus.
  • Ze hadden hem herhaaldelijk gewaarschuwd, maar het mocht niet baten.

Taaladvies.net
Herhaaldelijke / herhaalde

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons