het belangrijkste / het bijzonderst

De zelfstandig gebruikte overtreffende trap het bijzonderste wordt in België veelvuldig gebruikt, ook door standaardtaalsprekers, in de betekenis van 'het belangrijkste, het voornaamste, het gewichtigste'. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de constructie in die betekenis afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of het bijzonderste tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn het belangrijkste en het voornaamste.

  • Hij heeft zijn droom gerealiseerd. Dat is het belangrijkste / voornaamste.

Taaladvies.net
Bijzonderste (het -) / belangrijkste (het -)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons