heten: heten / heetten

Vervoeging:

 • ik heet, jij heet, hij heet, wij heten
 • ik heette, wij heetten
 • ik heb geheten

Er is verwarring mogelijk tussen heten, de infinitief of de meervoudige persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, en heetten, de meervoudige persoonsvorm in de verleden tijd. Dat komt doordat beide vormen dezelfde uitspraak hebben.

Werkwoordsvormen met lange klinkers die met een dubbel teken worden geschreven en door een dubbele t of d worden gevolgd, kunnen alleen persoonsvormen van de verleden tijd zijn: hij vergrootte de foto, ze verbreedden de weg, zij heetten vroeger anders.

Er is een eenvoudig trucje om te achterhalen of u heten of heetten moet schrijven: vergelijk het werkwoord waarover u twijfelt met een werkwoord waarvan de stam niet op een t of d eindigt. Bij zulke werkwoorden is er geen verwarring mogelijk tussen de meervoudige persoonsvorm in de verleden tijd en een andere vorm.

 • ze heten Nudan en Nima, zoals ze hebben als naam Nudan en Nima
 • vroeger heetten ze TheDarko, zoals vroeger hadden ze als naam TheDarko
 • ik zal hem welkom heten, zoals ik zal hem welkom wensen
 • we heetten de atleten welkom, zoals we wensten de atleten welkom

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons