hetgeen / het geen

Als het()geen vervangbaar is door wat, is de correcte spelling hetgeen. Hetgeen is een betrekkelijk voornaamwoord.

  • Leo wil wat meer zekerheid over de opkomst, hetgeen ik begrijpelijk vind.
  • Hetgeen je toen gezegd hebt, zal ik nooit vergeten.
  • Ik wil me graag aansluiten bij hetgeen mevrouw Vermaerke heeft gezegd.

Hetgeen is een formeel woord dat vooral in geschreven taal wordt gebruikt. U kunt meestal een gewoner synoniem gebruiken: wat, dat wat.

In andere contexten, als het()geen niet vervangbaar is door wat, wordt de combinatie in twee woorden geschreven.

  • Hij vindt dat het geen goed idee is.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons