hetwelk / welke / dewelke*

Het betrekkelijk voornaamwoord hetwelk is correct, maar het is erg formeel. Het wordt af en toe in juridische teksten gebruikt om naar een onzijdig woord te verwijzen. Het gebruik van hetwelk is alleen aan te bevelen als de zin moeilijk anders te formuleren is.

 • De vergoeding wordt bepaald overeenkomstig het artikel volgens hetwelk de prijs van de dienstverlening wordt berekend.

Het woord dewelke* is niet correct. In modern Nederlands gebruiken we dewelke* niet meer als vragend voornaamwoord.

 • Voor de lunch staan er drie schotels op het menu: een vleesschotel, een visschotel en een vegetarische schotel. Welke wil je?

Ook als betrekkelijk voornaamwoord is dewelke geen standaardtaal. Als betrekkelijk voornaamwoord is welke correct, maar dat gebruik is erg formeel. We kunnen welke meestal vervangen door het betrekkelijk voornaamwoord die of een combinatie zonder welke.

 • Het reglement geldt voor personen die in aanmerking komen voor een sporttrofee van het gemeentebestuur.
 • Dat is de termijn waarbinnen het project afgerond moet zijn.
 • Dat voorstel is onverenigbaar met de wet volgens welke de prijzen bepaald worden.

Taaladvies.net
Hetwelk

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons