hierbij gevoegd / hier bijgevoegd / hierbijgevoegd*

Zowel hierbij gevoegd als hier bijgevoegd is correct.

Het kan hier gaan om een combinatie van het werkwoord voegen met het voorzetsel bij: iets voegen bij iets. Als bij samen met hier een voornaamwoordelijk bijwoord vormt, wordt dat in één woord geschreven: iets hierbij voegen. Het voornaamwoordelijk bijwoord hierbij staat voor bijvoorbeeld 'bij dit formulier'.

 • Alle bewijsstukken moeten hierbij gevoegd worden.
 • Hierbij gevoegd vindt u een overzicht van de tarieven.
 • De hierbij gevoegde statistieken werden opgesteld door het ministerie van Onderwijs.

Het kan hier ook gaan om het samengestelde werkwoord bijvoegen: iets bijvoegen. Bij maakt dan deel uit van het werkwoord en kan daardoor niet vast worden geschreven aan een woord als hier: iets hier bijvoegen.

 • Alle bewijsstukken moeten hier bijgevoegd worden.
 • Hier bijgevoegd vindt u een overzicht van de tarieven.
 • De hier bijgevoegde statistieken werden opgesteld door het ministerie van Onderwijs.

De spelling in één woord (hierbijgevoegd) is niet correct.

aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons