hierbij / hier bij

We schrijven hierbij aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Welke kleur past hierbij? (= welke kleur past ergens bij, bijvoorbeeld bij deze vloer)
 • Jij hoort hierbij! (= je hoort ergens bij, bijvoorbeeld bij ons team)
 • Hierbij stuur ik u onze offerte. (= bij iets, bijvoorbeeld bij deze brief stuur ik u onze offerte)

In andere gevallen schrijven we hier bij in twee woorden. Hier kan dan vervangen worden door 'op deze plaats'.

 • Hier bij deze molen woont ze. (bij hoort bij deze molen)
 • Ik wil je hier bij mij. (bij hoort bij mij)
 • Je kunt het best een paar flessen meebrengen en die hier bijvullen. (bij en vullen vormen samen het werkwoord bijvullen)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord hierbij zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen hier en bij een ander zinsdeel staat. Meestal is zowel de volgorde met de gesplitste vorm als die met de ongesplitste vorm mogelijk. 

 • Welke kleur past hier het best bij / het best hierbij?


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons