hiermee / hier mee

We schrijven hiermee aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -mee gaat terug op het voorzetsel met.

 • Wat moet ik hiermee? (= wat moet ik met iets, bijvoorbeeld met deze informatie)
 • Ik kan hiermee leven. (= ik kan met iets leven, bijvoorbeeld met deze situatie)
 • Hiermee kan ze voort. (= met iets kan ze voort, bijvoorbeeld met deze input)

In andere gevallen schrijven we hier mee in twee woorden. Hier kan dan vervangen worden door 'op deze plaats'.

 • Mijn man wil hier meedoen aan een marathon. (mee en doen vormen samen het werkwoord meedoen)
 • Ik help hier mee met het dekken van de tafels. (mee en help vormen samen het werkwoord meehelpen)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord hiermee zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen hier en mee een ander zinsdeel staat. Meestal is zowel de volgorde met de gesplitste vorm als die met de ongesplitste vorm mogelijk.

 • Wat moet ik hier eigenlijk mee / eigenlijk hiermee? 


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons