hieruit / hier uit

We schrijven hieruit aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

 • Haal me hieruit! (= haal me ergens uit, bijvoorbeeld uit deze gevangenis)
 • Wat heb je hieruit geleerd? (= wat heb je uit iets geleerd, bijvoorbeeld uit deze ervaring)
 • Welke kleur zou jij hieruit kiezen? (= welke kleur zou jij uit iets kiezen, bijvoorbeeld uit dit kleurengamma)

In andere gevallen schrijven we hier uit in twee woorden. Hier kan dan vervangen worden door 'op deze plaats'.

 • Ze zijn hier uit solidariteit met de stakers. (uit hoort bij solidariteit)
 • Hoogbouw is hier uit den boze. (uit hoort bij den boze)
 • Het gaat te ver om de oorzaken hier uit te leggen. (uit en leggen vormen samen het werkwoord uitleggen)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord hieruit zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen hier en uit een ander zinsdeel staat. Meestal is zowel de volgorde met de gesplitste vorm als die met de ongesplitste vorm mogelijk.

 •  Wat heb je hier zoal uit / zoal hieruit geleerd?


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hierwaar (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons