hijzelf / hij zelf, hemzelf / hem zelf

Alle vormen zijn correct, maar er is een verschil in gebruik. Zelf wordt aan het persoonlijk voornaamwoord hij of hem vast geschreven als het een versterkende functie heeft.

 • Hijzelf is daar helemaal niet van op de hoogte.
 • Dat is een boek met tekeningen van hemzelf.

Zelf kan een apart woord zijn dat volgt op het voornaamwoord hij of hem. De twee woorden krijgen dan een aparte klemtoon. Er kan een korte pauze vóór zelf komen. Zelf heeft de betekenis 'persoonlijk, op eigen houtje, eigenhandig'.

 • Dat zou hij zelf nooit doen.
 • Ik wil het hem zelf laten doen.
 • De tekeningen in het boek zijn door hem zelf gemaakt.

Taaladvies.net
Je zelf / jezelf

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons