hoe … des te … (volgorde onderwerp en persoonsvorm)

Hoe ... des te ... wordt meestal gebruikt bij langere zinnen met persoonsvormen. In zinnen met des te is zowel de volgorde onderwerp + persoonsvorm als de omgekeerde volgorde gebruikelijk.

  • Hoe langer ik ernaar kijk, des te mooier ik het ga vinden.
  • Hoe langer ik ernaar kijk, des te mooier ga ik het vinden.

Als de twee leden van de combinatie geen hele zinnen zijn, wordt meestal hoe … hoe … gebruikt, vooral in min of meer vaste combinaties.

  • hoe langer, hoe liever (niet: hoe langer, des te liever)
  • hoe meer zielen, hoe meer vreugd (niet: hoe meer zielen, des te meer vreugd)

Taaladvies.net
Hoe ... hoe ..., hoe ... des te ... + volgorde onderwerp en persoonsvorm

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons