hoe dan ook (volgorde)

Als hoe dan ook vooraan in een zin staat, zijn er twee volgordes mogelijk. Als hoe dan ook in de aanloop van de zin staat, volgt er een korte pauze na hoe dan ook. In een tekst staat er dan een komma. Als hoe dan ook weggelaten wordt, blijft de woordvolgorde correct.

  • Hoe dan ook, het is moeilijk om een conclusie te trekken.

Als hoe dan ook niet in de aanloop staat, is er geen korte pauze. Er is dan inversie, wat wil zeggen dat de persoonsvorm (is) vóór het onderwerp (het) staat. Hoe dan ook kan dan niet zomaar weggelaten worden.

  • Hoe dan ook is het moeilijk om een conclusie te trekken.

Hoe dan ook kan ook in het midden van een zin staan.

  • Het is hoe dan ook moeilijk om een conclusie te trekken.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons