hof van assisen (hoofdletter)

De correcte spelling is hof van assisen, met kleine letters.

Namen van instanties en bestuursorganen die niet uniek zijn, schrijven we met een kleine letter. Het gaat dan om soortnamen.

  • een hof van assisen, het hof van assisen van Gent
  • een hof van beroep, het hof van beroep van Antwerpen
  • gerechtshof, politierechtbank, rechtbank, rechtbank van koophandel, vredegerecht

Officiële namen van unieke instanties krijgen een hoofdletter.

  • Grondwettelijk Hof, Internationaal Strafgerechtshof, Raad van State, Rekenhof


hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Taaladvies.net
Rechtbank (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons