Hof van Cassatie (hoofdletter)

De correcte spelling is Hof van Cassatie. Officiële namen van unieke instanties krijgen een hoofdletter.

  • Grondwettelijk Hof, Internationaal Strafgerechtshof, Raad van State, Rekenhof

Namen van instanties en bestuursorganen die niet uniek zijn, schrijven we met een kleine letter. Het gaat dan om soortnamen.

  • hof van assisen, hof van beroep
  • gerechtshof, politierechtbank, rechtbank, rechtbank van koophandel, vredegerecht


hoofdletters - namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken

Taaladvies.net
Rechtbank (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons