honderdeen / honderdeneen

Zowel honderdeen als honderdeneen is correct.

Bij getallen van honderd(en)een tot en met honderd(en)twaalf kan er tussen de delen van het telwoord en geplaatst worden.

 • honderdeen / honderdeneen
 • honderdtwee / honderdentwee
 • honderddrie / honderdendrie
 • honderdvier / honderdenvier
 • honderdvijf / honderdenvijf
 • honderdzes / honderdenzes
 • honderdzeven / honderdenzeven
 • honderdacht / honderdenacht
 • honderdnegen / honderdennegen
 • honderdtien / honderdentien
 • honderdelf / honderdenelf
 • honderdtwaalf / honderdentwaalf

Dat geldt ook voor de veelvouden van honderd, bijvoorbeeld driehonderdtwee / driehonderdentwee, vijfhonderdtien / vijfhonderdentien.

In de betekenis 'heel veel' is honderd-en-een de correcte spelling.

 • Ik moet nog honderd-en-een dingen doen voor we op reis vertrekken.

aaneenschrijven - getallen, telwoorden en breuken

Taaladvies.net
Tweeduizend zes / tweeduizend en zes

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons