hoofdletters - 03. aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur

Volgens de hoofdregel schrijven we eigennamen met een hoofdletter en soortnamen met een kleine letter. Het onderscheid tussen eigennaam en soortnaam is soms subtiel. Hieronder staan de specifieke regels voor het hoofdlettergebruik bij aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur.
 

1. Schrijf in een tekst aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur klein. Het zijn soortnamen.

  • bisschop, de heer Jansen, een imam, mevrouw Anna Van den Bossche, minister-president, pastoor, de paus, paus Franciscus, prinses Elisabeth, prof. dr. J. Van Eyken, professor Peeters, een rabbijn, secretaris-generaal

  • in de aanhef van een brief of mail: Geachte heer Janssens, Mevrouw de voorzitter, Beste medewerker, Mijnheer de minister

 

2. Schrijf de voornaamwoorden u en uw klein.

Ik bezorg u het verslag. Kunt u uw directie inlichten? Dank u.

 

3. Schrijf een of meer hoofdletters als u iemand met bijzonder respect aanspreekt of met een protocollaire formule naar iemand verwijst.

Heilige Vader (aanspreking van de paus), Uwe Majesteit (aanspreking van een vorst), Zijne Excellentie, Zijne Koninklijke Hoogheid


hoofdletters - 01. hoofdregels (hoofdletter of kleine letter)
hoofdletters - 02. persoonsnamen
hoofdletters - 04. heilige namen en begrippen
hoofdletters - 05. aardrijkskundige namen
hoofdletters - 06. namen van talen en dialecten
hoofdletters - 07. namen van volkeren, etnische en religieuze groepen
hoofdletters - 08. namen van artistieke, culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen
hoofdletters - 09. namen van dagen, feestdagen, periodes en historische gebeurtenissen
hoofdletters - 10. namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken
hoofdletters - 11. titels van boeken, films, artistieke onderscheidingen en evenementen
hoofdletters - 12. Duitse woorden
hoofdletters - 13. letteraanduidingen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons