hoofdletters - 06. namen van talen en dialecten

Volgens de hoofdregel schrijven we eigennamen met een hoofdletter en soortnamen met een kleine letter. Het onderscheid tussen eigennaam en soortnaam is soms subtiel. Hieronder staan de specifieke regels voor het hoofdlettergebruik in namen van talen en dialecten.
 

1. Schrijf de naam van een taal, een dialect of een andere taalvariëteit met een hoofdletter. Een taalnaam die is afgeleid van een aardrijkskundige naam, behoudt de hoofdletters van de aardrijkskundige naam.

  • het Arabisch (Arabië), het Belgisch-Nederlands, het Brabants (Brabant), het Keltisch, het Luikerwaals, het Marollenfrans, het New Yorks (New York), het Poldernederlands, het Verkavelingsvlaams, het Wit-Russisch (Wit-Rusland)

  • in samenstellingen: Fransdol, Nederlandsonkundig, pracht-Engels

  • in afleidingen: oer-Engels, on-Nederlands, een Frans accent, Franstalig, een Brabantse tongval, Duitse romans

 

2. Schrijf aanduidingen die een negatieve waardering voor een taal of een manier van spreken uitdrukken, klein.

keukenfrans, koeterwaals, potjeslatijn, steenkolenengels

 

3. Schrijf zelfstandige naamwoorden en werkwoorden die van taalnamen zijn afgeleid, klein.

arabistiek, keltologie, romanist, verfransing, vernederlandsen

 


 

4. Schrijf elementen als hoog, laat, middel, nieuw, oud, plat, standaard en vroeg met een hoofdletter in de naam van een taal of dialect.

het Hoogduits, het Laatlatijn, het Middelnederlands, het Nieuwgrieks, Oudfriese literatuur (geschreven in het Oudfries), Platduits, het Standaardnederlands

 

4.1. MAAR: Schrijf elementen als laat, oud en vroeg klein als het geheel niet naar een taalnaam maar naar een situering in de tijd verwijst.

laat-Romeinse keizers (van het late Rome), oud-Friese sport (uit het vroegere Friesland), oud-Griekse mythen (van het oude Griekenland)

 

5. Schrijf elementen als antiek, hedendaags, klassiek en modern klein als ze worden gebruikt in een woordgroep met een taalnaam.

hedendaags Nederlands, klassiek Grieks, modern Latijn


hoofdletters - 01. hoofdregels (hoofdletter of kleine letter)
hoofdletters - 02. persoonsnamen
hoofdletters - 03. aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur
hoofdletters - 04. heilige namen en begrippen
hoofdletters - 05. aardrijkskundige namen
hoofdletters - 07. namen van volkeren, etnische en religieuze groepen
hoofdletters - 08. namen van artistieke, culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen
hoofdletters - 09. namen van dagen, feestdagen, periodes en historische gebeurtenissen
hoofdletters - 10. namen van instanties, bedrijven, organisaties, gebouwen en merken
hoofdletters - 11. titels van boeken, films, artistieke onderscheidingen en evenementen
hoofdletters - 12. Duitse woorden
hoofdletters - 13. letteraanduidingen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons