in functie van

In functie van is standaardtaal in het hele taalgebied als het – gewoonlijk in wetenschappelijke contexten – een veranderlijke grootheid weergeeft. In die betekenis is ook als functie van mogelijk.

  • In de volgende figuur is de versnelling uitgetekend in functie van / als functie van de tijd.

In alle andere betekenissen is in functie van standaardtaal in België. In functie van is een wat vage voorzetseluitdrukking die vooral in geschreven taal gebruikt wordt. Vaak kunt u een andere combinatie gebruiken die preciezer uitdrukt wat u bedoelt. Alternatieven voor in functie van die standaardtaal in het hele taalgebied zijn, zijn: op grond van, afhankelijk van, uit het oogpunt van, met het oog op, afgestemd op, op basis van, volgens, naargelang van, in het kader van, in het licht van, in evenredigheid met, in verhouding tot en aan de hand van.

Taaladvies.net
Functie (in - van)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons