in / op de bres

Zowel in de bres als op de bres is correct. In de bres springen voor iemand is de gebruikelijkste uitdrukking, maar op de bres springen voor iemand kan ook.

In plaats van springen kan ook staan worden gebruikt, met een lichte betekenisnuance. In / op de bres springen voor iemand betekent 'iemand te hulp schieten, verdedigen'. In / op de bres staan voor iemand betekent '(altijd) gereedstaan om iemand te verdedigen'.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons