in opdracht ondertekenen, in opdracht, i.o.

Er zijn verschillende manieren om een brief in opdracht van iemand anders te ondertekenen. Bedrijven en organisaties leggen de manier waarop dat in hun correspondentie moet gebeuren meestal vast in hun huisstijl. Hieronder vindt u enkele mogelijkheden.

Als een brief al is opgemaakt en u moet onverwachts in de plaats van iemand anders ondertekenen, dan kunt u met de hand de afkorting i.o. ('in opdracht') voor uw handtekening schrijven. Als uw handtekening moeilijk leesbaar is, kunt u voor de duidelijkheid uw naam ook voluit onder uw handtekening schrijven. In het onderstaande voorbeeld moet u i.o., uw handtekening en uw naam met de hand schrijven.

Met vriendelijke groeten,

i.o. (uw handtekening)

uw naam

Jan Coppens
functiebenaming

Als u een brief in opdracht van iemand anders zelf moet opmaken en ondertekenen, kunt u een van de volgende formules gebruiken. In een e-mail staat er uiteraard geen handtekening.

Met vriendelijke groeten,

Voor Jan Coppens, functiebenaming,

(uw handtekening)

uw naam
functiebenaming

Met vriendelijke groeten,

Namens Jan Coppens, functiebenaming,

(uw handtekening)

uw naam
functiebenaming

Met vriendelijke groeten,

Voor de + functiebenaming,

(uw handtekening)

uw naam
functiebenaming

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons