indaba

Het succes van de klimaattop in Parijs zou voor een deel te danken zijn aan de overlegtechniek die conferentievoorzitter Laurent Fabius in de slotfase heeft ingevoerd: de indaba. Dat is een consultatiemethode die in de prekoloniale tijd onder andere bij de Zoeloes in Zuid-Afrika werd gebruikt om bij een conflict tot een eensgezinde oplossing te komen. Bij een indaba worden alle betrokkenen gehoord en zijn ze vrij hun mening te geven zonder dat daar gevolgen aan worden verbonden. Indaba is een woord uit het Zoeloe, dat 'aangelegenheid, zaak, kwestie' betekent.

21 december 2015

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons