ingewikkeldere / ingewikkelder / meer ingewikkelde

De vormen ingewikkeldere, ingewikkelder en meer ingewikkelde zijn alle drie correct.

  • Dat is een ingewikkeldere / ingewikkelder / meer ingewikkelde situatie.

De vergrotende trap van bijvoeglijke naamwoorden wordt in het algemeen gevormd door aan het bijvoeglijk naamwoord de uitgang -er(e) toe te voegen: ingewikkelder(e). Bij vormen als ingewikkeldere, met een opeenvolging van drie of meer lettergrepen met een toonloze e-klank, wordt de buigings-e vaak weggelaten: ingewikkelder. In dat geval kan ook een omschrijving met meer gebruikt worden: meer ingewikkelde.

Taaladvies.net
Gebruikelijkere / gebruikelijker / meer gebruikelijke (de - werkwijze)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons