initiaalwoord (taalkundige term)

Een initiaalwoord is een verkorte vorm die uit de beginletters van woorden is samengesteld en letter voor letter wordt uitgesproken, bijvoorbeeld btw /bee tee wee/ voor belasting over de toegevoegde waarde, EHBO /ee haa bee oo/ voor eerste hulp bij ongevallen, EU /ee uu/ voor Europese Unie, pc /pee see/ voor personal computer.

Andere soorten afkortingen zijn redactionele afkortingen, symbolen, letterwoorden en verkortingen.

spelling van initiaalwoorden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons