inleefvakantie

Het voormalige vakantiecentrum Zon en Zee in Westende, dat werd omgevormd tot asielcentrum, ontvangt weer een beperkt aantal toeristen. Van de toeristen wordt wel een zeker engagement verwacht. Ze kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan educatieve activiteiten in verband met asiel en migratie. Op die manier kunnen ze zich inleven in het vluchtelingenbestaan van de asielzoekers.

12 augustus 2002

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons